Strømstans i vår tid

I går og i dag har østlandsområdet blitt overrasket av snøvær. De fleste har lagt om til sommerdekk på bilene sine, så det er litt kaos på veiene. Det er surt og kaldt, men ellers er alt OK.

Så plutselig, mitt på natten går strømmen. Hvordan merker man slikt? Jo, man får en tekstmelding fra nettselskapet som viser at de anerkjenner situasjonen. I tillegg er det kanskje diverse urverk koblet til stømnettet som plutselig går feil, meldinger om at  varmepumpen har stoppet, osv. Ingen alvorlige ting, men litt plunder og heft når man må få apparatene på riktig spor igjen.

Hadde det ikke vært fint å slippe dette? Strømnettet blir kanskje ikke mer robust, snarere tvert imot. Og da kan kanskje batterier maskere slike problemer også!

Cleantech Capital Day i Oslo 4. april i Oslo


I begynnelsen av april arrangerte Cleantech Scandinavia sin årlige Capital Day i Oslo. Vi var invitert inn for å fortelle om oss (pitche som det heter på fint), og vårt bidrag finner du her. Litt retro kanskje, med illustrasjoner tegnet for hånd og skannet inn – litt moro skal man jo ha!

Denne og andre presentasjoner fra CleanTech Capital Day 2017 i Oslo kan du finne her

Effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet

Teknas faggruppe for energi, industri og miljø holdt 22. mars møte om effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet. Dette handlet om hvordan hus som produserer elektrisitet (solceller) kan komme til å «snu» prisen på elektrisk kraft, slik at periodene over døgnet med hhv. høy og lav pris bytter plass,
Teknas sider ligger det opptak av Karen Byskov Lindbergs foredrag på møtet.

Fleksibilitet i fremtidens energisystem

Teknas faggruppe for energi, industri og miljø holdt 22. februar møte om fjernvarmesektorens rolle i fremtidens fleksible energisystem. Dette handlet med andre ord om hvordan fjernvarmesystemer kan bli en medspiller for utbygging av vind- og solkraft, spesielt hvis tariffer og avgifter kommer markedet i møte.
samvirke mellom kraftsystem og termisk energi ligger det opptak av professor Bolkesjøs foredrag.

Strømmens flyt i Europa

Dette er et kult bilde på flere måter. Det ligger hos Tomorrow og kombinerer flyten av elektrisk energi med C02-status. Hvis du følger linken så får du se hvordan situasjonen er i øyeblikket. Jo grønnere, jo bedre, for da er utslippet av CO2 minst!
Og hvis du vil kommer potensialet for vind- og solkraft også med.

Selv om vi i Norge har ren energi i form av vannkraft, så er det mye skitten energi nedover i Europa som kan erstattes. Og jo mer effektivt vi bruker vår egen energi, jo mer kan vi sende nedover. Til beste for deg, meg, andre og miljøet.

Connect Norge arrangerte seminar om Disruptions the energy business

Torsdag 19. januar arrangerte Connect Norge seminar der tema var endringer i energibransjen. Rejlers Embriq var hovedpartner og adm. dir. Thomas Pettersen startet dagen med å fortelle hvordan de så for seg fremtidens kraftmarked. Dagen videre bestod av tre Springbrett-sesjoner, først fra Soliga som presenterte sin SolarCity lignende forretningsmodell, deretter Ki-Tech, og til slutt Fredrikstad Energi som presenterte sitt smart-nett pilotprosjekt på Hvaler. Deloitte, som vertskap, avsluttet dagen med å fortelle om hva de kan tilby nye og eksisterende aktører i kraftbransjen.

Pettersen har bakgrunn fra kraftbransjen og mener vi nå står ovenfor et paradigmeskifte der all infrastruktur, og strømnettet spesielt, vil digitaliseres. Dette åpner for et helt nye markedssegment, blant annet for nye aktører til sluttbrukermarkedet og  leverandører av tredjeparts-løsninger til strømkundene.

Bern A. Bremdal som presenterte Fredrikstad Energi sin storsatsing, fokuserte på at kraftmarkedet må begynne å fokusere mer på å levere tjenester. De ser stort potensiale for «demand side management» (DSM) som en løsning for det fremtidige strømnettet, og eksperimenterer med dette i stor grad på Hvaler gjennom dynamiske tariffer. Bremdal understreket at automatisering av DSM blir nødvendig for maksimal utnyttelse av infrastruktur.

Budskapet om nye tider i kraftbransjen var gjennomgående for dagen, og det er liten tvil om at vi står ovenfor enorme muligheter for nye aktører. Dette får mye oppmerksomhet, og det er mange større aktører som har en finger på pulsen i oppstartmiljøer for å fange opp nye ideer og fremgangsmåter.

Se gjerne EnerWEs artikkel fra arrangementet for mer informasjon. Takk til Tøyen Startup Village for invitasjonen til dette seminaret.