Effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet

Teknas faggruppe for energi, industri og miljø holdt 22. mars møte om effekter av nullutslippsbygg og lokal strømproduksjon i kraftnettet. Dette handlet om hvordan hus som produserer elektrisitet (solceller) kan komme til å «snu» prisen på elektrisk kraft, slik at periodene over døgnet med hhv. høy og lav pris bytter plass,
Teknas sider ligger det opptak av Karen Byskov Lindbergs foredrag på møtet.

Strømmens flyt i Europa

Dette er et kult bilde på flere måter. Det ligger hos Tomorrow og kombinerer flyten av elektrisk energi med C02-status. Hvis du følger linken så får du se hvordan situasjonen er i øyeblikket. Jo grønnere, jo bedre, for da er utslippet av CO2 minst!
Og hvis du vil kommer potensialet for vind- og solkraft også med.

Selv om vi i Norge har ren energi i form av vannkraft, så er det mye skitten energi nedover i Europa som kan erstattes. Og jo mer effektivt vi bruker vår egen energi, jo mer kan vi sende nedover. Til beste for deg, meg, andre og miljøet.