Et halvt år med AMS

Ved siste månedsskifte har jeg hatt AMS i 6 måneder. Hvordan har så strømforbruket vært i denne perioden?

Vel, stolpene over er et forsøk på en oppsummering. Jeg har lastet ned forbruket mitt fra nettleverandøren måned for måned, og fremstilt det som et slags «boksplott» [https://en.wikipedia.org/wiki/Box_plot].

I diagrammet «svever» forbruket mellom minste og største timeforbruk;

  • Rødt dekker fra minimum til 25%
  • Oransje er mellom 25% og medianen
  • Grønt er mellom medianen og 75%
  • Violett er mellom 75% og maksimum

Så hva skal vi tro, blir det symmetri på veien tilbake til vinteren, vil nye tariffer gjøre en slik profil dyr, kan man gjøre noe med det?
Følg med, følg med!