Vil automatisering hjelpe etter innføringen av AMS?

NVE har nylig sluppet en rapport om muligheter ved automatisert strømstyring. Rapporten er interessant lesing og kan lastes ned via denne linken. Rapporten vektlegger behovet for opplysingsarbeid og regelmessig informasjon fra strøm- og nettleverandører for å bygge tillitt. Den antyder også hvilke besparelser man kan forvente å oppnå, for eksempel slik figur 26 på side 45 illustrerer:

Så hvor mye kommer det til å koste å sikre at anleggets utstyr er automatisert? Hvis diagrammet over er rett, og utgiftene for en kWh ligger i området 1 krone, da kan en enebolig spare omtrent 1400 kroner på automatisering. Et viktig spørsmål da blir kanskje hvor lenge det er akseptabelt å bruke denne besparelsen på å nedbetale investeringen i automatisering!