Hovedsikringer – hva betyr de?

Inne i sikringsskapet ditt finner du hovedsikringene til ditt strømabonnement. Spiller det noen rolle hvor store de er? I Sverige har Power Circle sett på den økonomiske gevinsten ved å redusere størrelsen på hovedsikringene. Hovedsikringene koster nemlig i form av et fastledd som henger sammen med størrelsen. Mindre sikringer betyr mindre utgifter.

Tabellen under er hentet fra Eidsivas tariff. Jeg har markert hva som ville gjelde for mitt hus (Jeg har en annen nettleverandør). Jeg har altså sikringer for tre faser 63 A og 230 volt, noe som skal koste NOK 5430 kroner i fastledd i året. Men trenger jeg så mye strøm? Det er selvfølgelig fint med god margin – svenskene omtaler dette som en slags forsikring. Men 63A * sqrt(3) * 230 volt betyr over 25 kW, og det er mye. Jeg kan spare NOK 1645 i  året hvis jeg kan klare meg med tariff E17, 42 A på tre faser eller 63 A på to.
Idéen til svenskene er at et batteri i husholdningen kan ta toppene i forbruket slik at det er ikke blir problemer med mindre hovedsikringer. Hvis tilstrekkelig mange gjør dette så letter presset på nettet, investeringer kan utsettes osv.

Det er flere måter å forholde seg til dette på. For eksempel kan det avhenge av om det er snakk om nybygg eller eksisterende bebyggelse. Vil nettselskapene prøve å overtale deg til å redusere dem slik at de kan unngå/utsette opprusting av strømnettet?

Og det hele kompliseres av at profilen på strømforbruket vårt er i endring. Elbiler, induksjonsovner, solcellepaneler er noen av de nyhetene som kan komme til å flytte energimengder som ikke var påtenkt i sin tid. Skal man ha frihet til å anskaffe slike ting så kan det være dumt å bytte til mindre sikringer.

Rapporten fra Power Circle finner du på http://powercircle.org/projekt/lokala-energilager-distributionsnaten.

Eidsivas tariff finner du på https://www.eidsivanett.no/Documents/Tariffer/Distribusjonsnett/2017/tariffblad%201.0.%20E-tariff.pdf