Connect Norge arrangerte seminar om Disruptions the energy business

Torsdag 19. januar arrangerte Connect Norge seminar der tema var endringer i energibransjen. Rejlers Embriq var hovedpartner og adm. dir. Thomas Pettersen startet dagen med å fortelle hvordan de så for seg fremtidens kraftmarked. Dagen videre bestod av tre Springbrett-sesjoner, først fra Soliga som presenterte sin SolarCity lignende forretningsmodell, deretter Ki-Tech, og til slutt Fredrikstad Energi som presenterte sitt smart-nett pilotprosjekt på Hvaler. Deloitte, som vertskap, avsluttet dagen med å fortelle om hva de kan tilby nye og eksisterende aktører i kraftbransjen.

Pettersen har bakgrunn fra kraftbransjen og mener vi nå står ovenfor et paradigmeskifte der all infrastruktur, og strømnettet spesielt, vil digitaliseres. Dette åpner for et helt nye markedssegment, blant annet for nye aktører til sluttbrukermarkedet og  leverandører av tredjeparts-løsninger til strømkundene.

Bern A. Bremdal som presenterte Fredrikstad Energi sin storsatsing, fokuserte på at kraftmarkedet må begynne å fokusere mer på å levere tjenester. De ser stort potensiale for «demand side management» (DSM) som en løsning for det fremtidige strømnettet, og eksperimenterer med dette i stor grad på Hvaler gjennom dynamiske tariffer. Bremdal understreket at automatisering av DSM blir nødvendig for maksimal utnyttelse av infrastruktur.

Budskapet om nye tider i kraftbransjen var gjennomgående for dagen, og det er liten tvil om at vi står ovenfor enorme muligheter for nye aktører. Dette får mye oppmerksomhet, og det er mange større aktører som har en finger på pulsen i oppstartmiljøer for å fange opp nye ideer og fremgangsmåter.

Se gjerne EnerWEs artikkel fra arrangementet for mer informasjon. Takk til Tøyen Startup Village for invitasjonen til dette seminaret.